סגל מינהלי

סגן מנהלי לראש המחלקה

שם תפקיד טלפון
מר רוזן יאיר סגן מנהלי לראש החוג 03-5317010

סגל מנהלי

שם תפקיד טלפון
גב' הראל אורית מרכזת תוכניות מיוחדות 03-5317010
גב' רייפן יוכי מרכזת מסלולים פרט וכלל לתואר ראשון 03-5317010
גב' אברהם חן מרכזת תוכניות מיוחדות 03-5318122