סגל מינהלי

סגן מנהלי לראש המחלקה

שם תפקיד טלפון
מר רוזן יאיר סגן מנהלי לראש החוג 03-5317010

סגל מנהלי

שם תפקיד טלפון
גב' הראל אורית מרכזת החוג המשולב למדעי החברה 03-5317010
גב' אברהם חן מתאמת 03-5318122
גב' הופר ליאת מתאמת החוג המשולב למדעי החברה 03-5317010
גב' מתתיהו רותם מרכזת תואר ראשון בניהול משאבי אנוש 03-5318122