מגמת הפרט- פסיכולוגיה, סוציולוגיה וקרימינולוגיה חד חוגי

מטרת המגמה

מגמת הפרט נועד להקנות לסטודנטים יכולת להבין ולחקור את תפקודו של היחיד מתוך ראיה כוללת ושילוב של מדעים שיש להם קשר ישיר או קרוב לנושא זה.

בהתאם לכך המגמה משלבת לימודים במגוון רחב מאוד של קורסים ממדעי החברה מתחומי: הפסיכולוגיה, הקרימינולוגיה והסוציולוגיה.

תנאי קבלה

ממוצע בגרות 98  - ללא ציון פסיכומטרי. חובה ציון בבחינת אמי"ר/ם.   

לבוגרי המגמה יתרון בשוק העבודה על בוגרים אחרים בתחומים ספציפיים במדעי החברה עקב הידע הרחב
והבין תחומי המוקנה במסגרת מגמה זו. לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי המגמה המעוניינים בלימודי המשך לתארים מתקדמים יש מגוון נרחב של אפשרויות.
ניסיון העבר הראה כי בוגרי המגמה השתלבו בהצלחה בלימודי המשך בסוציולוגיה ארגונית, התנהגות ארגונית בקרימינולוגיה,  בחלק מן המקרים, בוגרי המגמה התקבלו ללימודי המשך בפסיכולוגיה באוניברסיטאות האחרות.

א. תעודת בגרות מלאה. מועמדים בעלי תעודת בגרות בעלי ממוצע בגרות 98 ומעלה פטורים מהבחינה הפסיכומטרית. מי שפטור מהבחינה הפסיכומטרית  חייב לקבל  ציון 85 ומעלה במבחן אמי"ר/אמיר"ם.

ב. מבחן כניסה פסיכומטרי.

ג. חתך הקבלה 49  בשקלול כולל של המעומד/ת למסלול, ניתן להעריך את סיכויי הקבלה במסך "הערכת סיכויי הקבלה" המצוי באתר האינטרנט של האוניברסיטה.

ד. מבחן יע"ל: מבחן יע״ל הוא מבחן ידע בעברית בו מחויבים כל המועמדים לאוניברסיטה שעשו מבחני בגרות ופסיכומטרי שלא בשפה העברית. רוב הנבחנים הם בני החברה הערבית, סטודנטים זרים ועולים חדשים. טווח הציונים זהה לזה של רכיב האנגלית בפסיכומטרי ובמבחן אמיר״ם – עד 150.

החל מהרישום לשנה״ל תשפ״ג, סף הקבלה לאוניברסיטה יעמוד על ציון 105 במבחן יע"ל.

למועמדים שקיבלו במבחן יע״ל ציון בטווח של 84-104, האוניברסיטה תציע קורסי קיץ מרוכזים במטרה לשפר את רמת העברית. בסיום הקורס יידרשו להיבחן במבחן יע"ל/יעלנ"ט ולעמוד בסף הנדרש 105 ומעלה.

 

תוכנית הלימודים

     

תעסוקה אפשרית

  • תעסוקה אפשרית לבוגרי התוכנית יתרון בשוק העבודה על בוגרים אחרים בתחומים ספציפיים במדעי החברה עקב הידע הרחב והבין תחומי המוקנה במסגרת תוכנית זו. לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי התוכנית המעוניינים בלימודי המשך לתארים מתקדמים יש מגוון נרחב של אפשרויות.
    ניסיון העבר הראה כי בוגרי התוכנית השתלבו בהצלחה בלימודי המשך בסוציולוגיה ארגונית, התנהגות ארגונית במנהל עסקים, עיתונאות ותקשורת, ביקורת-מדעי המדינה. בחלק מן המקרים, בוגרי המסלול התקבלו ללימודי המשך בפסיכולוגיה באוניברסיטאות האחרות.