תואר שני

קישור לטפסים של המדור לתואר שני

 

טופס בקשה לאישור ועדת אתיקה - את הטופס יש למלא בהקלדה ולשלוח אותו יחד עם המסמכים הנלווים למייל chen.avraham@biu.ac.il