אודות המחלקה

החוג המשולב למדעי החברה

החוג המשולב למדעי החברה באוניברסיטת בר אילן הוקם בשנת 1974, מתוך מטרה לשלב בו לימודים רב תחומיים במדעי החברה ומאז התרחב החוג במסלולים שונים בתחומי מדעי ההתנהגות, הכלכלה והחברה.

מטרת החוג להקנות לסטודנטים מושגי יסוד ותיאוריות בסיסיות בתחומים השונים של מדעי החברה, תוך שימוש בכלים מדעיים ויישומן האמפירי של התיאוריות בהוויה החברתית הישראלית ועידוד חשיבה וניתוח בינתחומי של הבעיות הכלכליות, הפוליטיות והחברתיות.
 

תוכניות הלימוד בחוג המשולב למדעי החברה

  • תואר ראשון:

בחוג קיימות שתי תוכניות לתואר ראשון:

  1. משולב במדעי החברה: תוכנית רב תחומית, הכוללת שלוש מגמות:
    1. מגמת פרט -  לימודים בתחומי: פסיכולוגיה, קרימינולוגיה וסוציולוגיה.
    2. מגמת כלל - לימודים בתחומי: כלכלה, סוציולוגיה ומדעי המדינה.
    3. מגמת רנטגנאות ודימות - לימודים רב תחומיים: במדעי החברה, רנטגנאות ודימות ומדעי החיים.

      2.  ניהול משאבי אנוש: תוכנית להכשרת מנהלים בתחום משאבי האנוש, המציעה             קורסים מתחומי משאבי האנוש, הפסיכולוגיה, כלכלה, דיני עבודה לצד קורסים             מקצועיים.

  • תואר שני:

      לימודי זקנה (גרונטולוגיה)תכנית רב תחומית, המציעה קורסים מתחומי                  הביולוגיה, הפסיכולוגיה הקלינית והסוציולוגיה של הזיקנה לצד התנסות מעשית          בשטח. תוכנית דו-שנתית בשיתוף פעולה עם הפקולטה למדעי החיים.

  • תואר שלישי:

      תואר שלישי בחוג המשולב מיועד לסטודנטים המעוניינים לחקור בנושאים                    הקשורים לתחומי החברה: גרונטולוגיה, משאבי אנוש, דמוגרפיה, סוציולוגיה                כלכלית, פסיכולוגיה, חינוך ועוד.

 

להזנת נתונים וחישוב סיכויי קבלה.

כל המגמות בחוג נלמדות כמקצוע חד חוגי.

 

סרטון החוג המשולב למדעי החברה

 

החוג המשולב למדעי החברה, הפקולטה למדעי החברה אוניברסיטת בר אילן רמת גן 5290002

טלפון: 03-5317010 פקס: 03-7384039

יצירת קשר