סגל אקדמי

ראש המחלקה

סגן ראש המחלקה

עמיתי הוראה ומורים מן החוץ

ד"ר אבן זוהר אהובה
ד"ר אורן רוית
ד"ר אשכנזי משה
עו"ד ביטון אליהו
ד"ר בן-ציון יוסף
ד"ר ברגמן יואב
עו"ד ג'רבי אורלי
ד"ר גוטרמן עוז
ד"ר ובר מיכל
עו"ד ורד חגי
ד"ר טאוב אליאב
ד"ר טובול יוסי
ד"ר יהושע שטרן שירלי
ד"ר כהן בוטבול גלית
ד"ר מולוב בנימין
ד"ר מקורי ארנון
ד"ר נאור-זיו רויטל
ד"ר נתיב מרב
ד"ר סגל-רייך מיטל
ד"ר סקה יעל
סרנה פליישמן ורדית
ד"ר פטשניק יואל
ד"ר פרלמן אמוץ
ד"ר פרמינגר בריאנה
ד"ר ציפר- ברגר יותם
ד"ר קורן אלה
גב' קליפר אבני עירית
ד"ר ריגר חן
ד"ר רייר דוד
תמונה של ד"ר ליאור שוחט ד"ר שוחט ליאור
ד"ר שיאון קורן
ד"ר שישפורטיש אלכסנדר
ד"ר שרעבי אסף