סילבוסים קורסי מכינה תשע"ג

קורס מרצה
"ניהול מערכות מידע" פרופ' חיים שניידרמן
"התנהגות ארגונית" דר' חיים לביא
"מבוא לכלכלה מיקרו" פרופ' אוריאל שפיגל
"מבוא לפסיכולוגיה"

פרופ' יעקב רופא

דר' טובה רוזנבלום

"מבוא לסטטיסטיקה א' "

אהוד חוזה

רוניה נדלר

 חני בן מנחם

יואב ברגמן