מגמת כלל- כלכלה, מדעי המדינה וסוציולוגיה חד חוגי

מטרת המגמה:

מגמת הכלל של החוג המשולב למדעי החברה משתלבת במגמה החדשנית של לימודים בין תחומיים שנועדו להקנות לסטודנטים ראיה מערכתית ויכולת ליישם דרכי חשיבה, שיטות מחקר וניתוח תהליכים בתחומים שונים.
כיום בעולם הגלובלי, קיים דגש רב על שילוב בין תחומי של מקצועות הכלכלה,מדעי המדינה וסוציולוגיה עקב הצורך לפעול בו-זמנית במגוון של תרבויות ארגוניות ועסקיות שונות, תוך שימת לב למשתנים מגוונים ומצטלבים.
תהמגמה מיועדת לסטודנטים המעוניינים ללמוד על התפקוד והתנהלות של המוסדות והארגונים העיקריים בחברה בלי להגביל את עצמם לתחום ספציפי.

מגמת כלל נועדה להקנות לסטודנט ראיה אינטגרטיבית בהבנה ובחקר תהליכים חברתיים, יכולת יישום דרכי חשיבה, שיטות מחקר וניתוח תהליכים בינתחומיים שונים והצעת פתרונות מקיפה.  הלימודים משלבים קורסים בכלכלה, סוציולוגיה ומדעי המדינה.

תנאי קבלה

ממוצע בגרות 98  - ללא ציון פסיכומטרי. חובה ציון בבחינת אמי"ר/ם.   

א. תעודת בגרות מלאה. בעלי תעודת בגרות  בממוצע 9.8 ומעלה פטורים מהבחינה הפסיכומטרית. מי שפטור מהבחינה הפסיכומטרית  חייב לקבל  ציון 85/185 ומעלה במבחן אמי"ר/אמיר"ם

ב. מבחן כניסה פסיכומטרי.

ג. חתך קבלה 47 בשקלול כולל של המעומד/ת לתוכנית, ניתן להעריך את סיכויי הקבלה במסך "הערכת סיכויי הקבלה" המצוי באתר האינטרנט של האוניברסיטה.

 

ד. מבחן יע"ל: מבחן יע״ל הוא מבחן ידע בעברית בו מחויבים כל המועמדים לאוניברסיטה שעשו מבחני בגרות ופסיכומטרי שלא בשפה העברית. רוב הנבחנים הם בני החברה הערבית, סטודנטים זרים ועולים חדשים. טווח הציונים זהה לזה של רכיב האנגלית בפסיכומטרי ובמבחן אמיר״ם – עד 150.

החל מהרישום לשנה״ל תשפ״א, סף הקבלה לאוניברסיטה יעמוד על ציון 85, כלומר: מי שקיבל במבחן יע״ל ציון נמוך מ- 85 לא יוכל להתקבל לאוניברסיטה.

למועמדים שקיבלו במבחן יע״ל ציון בטווח 59-84 נאפשר להשתתף במכינה בעברית בקיץ, בשיתוף עם המכינה לעולים. מעבר המכינה בהצלחה יהווה כרטיס כניסה לאוניברסיטה. הלימודים במכינה יהיו כרוכים בתשלום

תוכנית הלימודים

 • תוכנית הלימודים כוללת לימודים בתחומי הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, מדעי המדינה, יחסים בין-לאומיים, כלכלה, בנוסף לקורסים בשיטות מחקר ועיבוד נתונים.
  כמו כן התוכנית כוללת מגוון קורסי בחירה בנושאים רבים וסמינריונים עיוני ומחקרי.

 

 

         תעסוקה אפשרית

 • לבוגרי המגמה יתרון בשוק העבודה על בוגרים אחרים בתחומים ספציפיים במדעי החברה עקב הידע הרחב והבין תחומי המוקנה במסגרת תוכנית זו. לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי המגמה המעוניינים בלימודי המשך לתארים מתקדמים יש מגוון נרחב של אפשרויות. ניסיון העבר הראה כי בוגרי המגמה השתלבו בהצלחה בלימודי תואר שני בסוציולוגיה ארגונית, מגדר, כלכלה, מדעי החברה ובמינהל עסקים.

   

   

   

   
   

   

--