מסלול כלל- כלכלה, מדעי המדינה וסוציולוגיה מורחב

מטרת המסלול:

תוכנית הכלל של החוג המשולב למדעי החברה משתלבת במגמה החדשנית של לימודים בין תחומיים שנועדו להקנות לסטודנטים ראיה מערכתית ויכולת ליישם דרכי חשיבה, שיטות מחקר וניתוח תהליכים בתחומים שונים.
כיום בעולם הגלובלי, קיים דגש רב על שילוב בין תחומי של מקצועות הכלכלה,מדעי המדינה וסוציולוגיה עקב הצורך לפעול בו-זמנית במגוון של תרבויות ארגוניות ועסקיות שונות, תוך שימת לב למשתנים מגוונים ומצטלבים.
המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים ללמוד על התפקוד והתנהלות של המוסדות והארגונים העיקריים בחברה בלי להגביל את עצמם לתחום ספציפי.

מסלול כלל נועד להקנות לסטודנט ראיה אינטגרטיבית בהבנה ובחקר תהליכים חברתיים, יכולת יישום דרכי חשיבה, שיטות מחקר וניתוח תהליכים בינתחומיים שונים והצעת פתרונות מקיפה.  הלימודים משלבים קורסים בכלכלה, סוציולוגיה ומדעי המדינה.

תנאי קבלה

א. תעודת בגרות מלאה. בעלי תעודת בגרות  בממוצע 9.8 ומעלה פטורים מהבחינה הפסיכומטרית. מי שפטור מהבחינה הפסיכומטרית  חייב לקבל  ציון 85/185 ומעלה במבחן אמי"ר/אמיר"ם

ב. מבחן כניסה פסיכומטרי.

ג. חתך קבלה 47 בשקלול כולל של המעומד/ת למסלול, ניתן להעריך את סיכויי הקבלה במסך "הערכת סיכויי הקבלה" המצוי באתר האינטרנט של האוניברסיטה.

   תוכנית הלימודים

 • תוכנית הלימודים כוללת לימודים בתחומי הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, מדעי המדינה, יחסים בין-לאומיים, כלכלה, בנוסף לקורסים בשיטות מחקר ועיבוד נתונים.
  כמו כן המסלול כולל מגוון קורסי בחירה בנושאים רבים וסמינריונים עיוני ומחקרי.

 

 

 • תעסוקה אפשרית

  לבוגרי התוכנית יתרון בשוק העבודה על בוגרים אחרים בתחומים ספציפיים במדעי החברה עקב הידע הרחב והבין תחומי המוקנה במסגרת תוכנית זו. לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי התוכנית המעוניינים בלימודי המשך לתארים מתקדמים יש מגוון נרחב של אפשרויות. ניסיון העבר הראה כי בוגרי התוכנית השתלבו בהצלחה בלימודי תואר שני בסוציולוגיה ארגונית, מגדר, כלכלה, מדעי החברה ובמינהל עסקים.

   

   

   

   
   

   

--