מידע אישי לסטודנט

 

השימושים באתר  "מידע אישי לסטודנט":

כניסה לאתר לחץ כאן

 

1. צפייה במערכת השעות.

2.  צפייה בלוח הבחינות.

3. מיקום קורסים ובחינות.

4. בקשות לסיום תואר.

5. בקשות למועדים מיוחדים.

6. רישום למועדי ב'.

7. מצב חשבון  שכ"ל.

8. הזנת כתובת דוא"ל מעודכנת.

9. רישום לשיפור ציון ועוד.