ההרשמה לניהול משאבי אנוש נסגרה

ההרשמה לניהול משאבי אנוש נסגרה.

ההרשמה לכל התוכניות האחרות עדיין פתוחה.