ד"ר אסף שרעבי

ד"ר
עמית הוראה
ד"ר אסף שרעבי
דוא"ל: 

פירסומים

Articles in Peer-Reviewed Journals

 1. Sharabi, Asaf. Forthcoming. Is it God speaking? Agency of Deities in the Western Himalaya. Anthropological Forum
 2. Sharabi, Asaf. Forthcoming. Omniscient Gods and Precision and Intent in Rituals: The Case of Orthodox Judaism. Journal of Contemporary Religion.
 3. Guzmen-Carmeli, Shlomo and Asaf Sharabi. 2019. Textual Healing: Tailor-Made Kabbalistic Therapeutics in Jerusalem. Anthropology and Medicine 26 (2): 244-258.
 4. Asaf Sharabi and Hagar Shalev. 2018. Charismatic Mediumship and Traditional Priesthood: Power Relations in a Religious Field. Religion 48 (2): 198-214.
 5. Shalev, Hagar and Asaf Sharabi. 2018. Sanskritization of the Upper Castes: The Case of Mahāsū Followers. Anthropos, 113 (1), 258–267.
 6. Sharabi, Asaf and Hagar Shalev. 2016. From Ruler to Healer: Changes in Religious Experience in the Western Himalayas. Himalaya 36 (2): 22-35.
 7. Sharabi, Asaf. 2015. Religion and Modernity: Religious Revival Movement in Israel. Journal of Contemporary Ethnography 44 (2): 223-248.
 8. Sharabi, Asaf. 2014. Deep Healing: Ritual Healing in the Teshuvah Movement. Anthropology and Medicine 21 (3): 277-289.
 9. Sharabi, Asaf. 2014. Soft religion and Rigid Religion: The Case of the Teshuvah Movement in Israel. Iyunim Bitkumat Israel. 434-460 (Hebrew)
 10. Guzmen-Carmeli, Shlomo and Asaf Sharabi. , The Holy Contract: the social contract of the Toldos Aharon Hasidic dynasty. Social Compass .
 11. Sharabi, Asaf. 2013. 'Boundary Work' in Religious Revival Movements: The Case of the 'Teshuva Movement' in Israel. Ethnography 14 (2): 233-254.
 12. Sharabi, Asaf. 2013. Zikui Harabim: The Capitalist Logic in the Religious Revival Movement in Israel. Israeli Sociology 14 (2): 391-412. (Hebrew)
 13. Sharabi, Asaf and Shlomo Guzmen-Carmeli. 2013. The Teshuva Bargain: Ritual Healing Performances at Rabbi Amnon Yitzchak's rallies. Journal of Ritual Studies 27 (2): 97-110.
 14. Sharabi, Asaf. 2012. 'Teshuvah Baskets' in the Israeli Teshuvah Market. Culture and Religion, 13 (3): 273-293.

 

Book Chapters

 1. Sharabi, Asaf. Forthcoming. "Today Science Proves the Torah": Various Textual Experiences in the Sephardic-Haredi Teshuva Movement and in the Zionist-Religious Teshuva Movement. In Nisan Rubin and Shlomo Guzmen-Carmeli (Ed.), The Power of Words: Anthropological Studies in Jewish Textuality. Jerusalem: Carmel Publishing House. (Hebrew)
 2. Sharabi, Asaf. Forthcoming. Mediums and Deep Healing: Ritual Healing in the Western Himalayas. In PC Joshi and Chakraverti Mahajan (Ed.), Recent Trends in Indian Medical Anthropology. Delhi: Concept Publishing Company
 3. Cooper, Samuel and Asaf Sharabi. 2006. "The Department of Sociology and Anthropology". Pp. 463-472 Dov Schward (Ed.), Bar Ilan University – From Idea to Action. Ramat Gan: University of Bar Ilan Press. (Hebrew)

קורסים

מבוא לאנתרופולוגיה

תחומי מחקר

אנתרופולוגיה תרבותית, אנתרופולוגיה של הדת, אנתרופולוגיה רפואית ופסיכולוגית.

שדות המחקר: מערב ההימלאיה (צפון הודו), וישראל.