תואר שלישי

 

מטרות ההכשרה לתואר שלישי בחוג המשולב למדעי החברה הן להכשיר את בוגרי התואר לעריכה עצמאית של מחקרים בינתחומיים מגוונים, בעיקר מחקרים בתחום הזיקנה. ההכשרה לתואר שלישי בחוג המשולב למדעי החברה מאפשרת לסטודנטים להעמיק את הידע שלהם בתחום המחקר בו בחרו להתמקד, לשפר את מיומנויות המחקר שלהם ולהכשירם לערוך מחקר עצמאי אמפירי מקורי. הלימודים נמשכים ארבע שנים ובסיומם מקבלים הלומדים תואר דוקטור לפילוסופיה (Ph.D).

 

תנאי הקבלה

 1. תואר שני באחד מהתחומים הבאים: גרונטולוגיה, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, עבודה סוציאלית, מדעי המדינה, כלכלה, מנהל עסקים, חינוך, סיעוד, גרונטולוגיה, רוקחות, בריאות הציבור, פיזיותרפיה.
 2. בוגרי תואר שני במסלול ללא תזה יחויבו בעבודה שוות ערך היכולה להוות כפרק הראשון של הצעת הדוקטורט. על עבודה זו לקבל אישור בציון 85 ומעלה בתוך שנה ממועד ההרשמה בבחינה בעל פה יחד עם המנחה, רה"מ ובודק פנימי.
 3. בוגרי תואר שני במסלול עם תזה מחויבים בציון סופי של 85 ומעלה בתואר השני ובציון של 85 ומעלה בעבודה התזה.
 4. רלבנטיות של נושא המחקר לאחד מתחומי המחקר של סגל המנחים בחוג (רשימת המנחים נמצאת באתר החוג).

קבלת סטודנטים כפופה לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים. בתחילה יפנו המועמדים לוועדה לתארים מתקדמים של החוג המשולב למדעי החברה כדי לברר את התאמתם, ולאחר מכן יגישו מועמדות לבית הספר ללימודים מתקדמים.

 ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

 

מהלך הלימודים

 1. 6 ש"ש (12 נ"ז): שלושה קורסים (שניים חובה ואחד בחירה) ושלושה סמינרים . הוועדה המחלקתית היא שתחליט על מספר השעות הסופי שיחויב בהן התלמיד בהתאם לתכנית המחקר שלו.
 2. תלמיד הכותב מחקר כמותני/אמפירי חייב בקורס שיטות מחקר כמותניות מתקדמות וקורס סטטיסטיקה מתקדמת.
 3. תלמיד הכותב מחקר איכותני/ עיוני חייב בקורס שיטות מחקר איכותניות מתקדמות וקורס חובה מתקדם נוסף החיוני לכתיבת המחקר בהתאם להמלצת המנחה ואישור הוועדה המחלקתית.
 4. מחויבות הסטודנט בקורסים: מילוי דרישות הקורס וציון "עובר" לפחות.
 5. סמינריונים יכללו: סמינר לתארים מתקדמים לפי קביעת המנחה. בנוסף התלמיד ישתתף בקולוקוויום המחלקתי ובסמינר דוקטורנטים (החל מתש"פ). ההשתתפות בסמינריונים מחייבת נוכחות פעילה של הסטודנט והצגת רפראט מתוך עבודתו (החל מתש"פ הצגת הרפראט תתקיים בסמינר דוקטורנטים).
 6. במידה ויתקשה התלמיד למצוא סמינר לתארים מתקדמים, יוכל להמיר סמינר מתקדם בקורס מתקדם.
 7. חובות לימוד אנגלית ולימודי יסוד בהתאם למפורט באתר הבל"מ.
 8. הגשת עבודת הדוקטורט תתאפשר רק לאחר שהתלמיד השלים את כל חובות הלימוד.

 

תהליך ההרשמה

יש להגיש מועמדות ולשלוח חומר רלבנטי לווועדה לתארים מתקדמים של החוג המשולב למדעי החברה, לפי הפרטים המופיעים באתר החוג. ניתן להגיש מועמדות לאורך כל השנה האקדמית.

 

סרטון תארים מתקדמים- החוג המשולב למדעי החברה

 

לקבלת פרטים נוספים:

E-mail: M-Hevra.Dept@biu.ac.il