תואר שני בגרונטולוגיה

 

קיימים שני מסלולים:

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת תזה בכתב.

מסלול ב' - ללא עבודת תזה.

 

תכניות

תכנית בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה

התכנית הדו-שנתית כוללת לימודים תיאורטיים ומקצועיים עם פרקטיקום מעשי בשנת הלימודים השניה. סטודנט שיעמוד בדרישות התכנית יהיה זכאי לתואר שני בלימודי זקנה ויהיה זכאי להגיש בקשה לרישום בפנקס הגרונטולוגים.

 

התוכנית מקנה לכל בוגריה תואר שני בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה,
Master of Gerontology: Science of Aging.  Master of Arts((M.A..

 

התכנית מתבצעת בשיתוף פעולה עם הפקולטה למדעי החיים וקיימת גם שם, בין תוכניות הפקולטה.

 

מכסת השעות והסמינריונים

ניתן ללמוד במסלול עם תזה או במסלול ללא תזה. פרטים על כל מסלול נמצאים באתר החוג המשולב למדעי החברה.

 

מסלול א' (מסלול עם תזה)

32 נ"ז (16 ש"ש) כמפורט להלן:

קורסי חובה –    24 נ"ז (12 ש"ש)

קורסי בחירה – 4 נ"ז (2 ש"ש)

סמינריון –         4 נ"ז (2 ש"ש)

 

מסלול ב' (מסלול ללא תזה)

41 נ"ז (20.5 ש"ש) כמפורט להלן:

קורסי חובה -     29 נ"ז (14.5 ש"ש)

קורסי בחירה – 4 נ"ז (2 ש"ש)

סמינריון -          8 נ"ז (4 ש"ש)

*פרקטיקום חוץ 5 נ"ז (2.5 ש"ש) הוא חלק מקורסי החובה במסלול ללא תזה וקורס בחירה במסלול התזה

 

קורסים אלו לא כוללים את הדרישות לגבי קורסי יהדות, אנגלית וקורסים כלליים.

נדרשים קורסי השלמה של מבוא למדעי החיים בהיקף של 4 נ"ז (2 ש"ש) עבור בוגרי מדעי חברה.

 

מערכת שעות תשפ"ב

 

תנאי קבלה

 • בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר בתחומים הבאים:

    חוג משולב למדעי החברה במסלול כלל/פרט, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, קרימינולוגיה, חינוך, מקצועות הבריאות (כגון סיעוד), רפואה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, מנהל ציבורי, תואר שני בטיפול באומנות.

 • ציון משוקלל בתואר הראשון של 80 לפחות (בכל לימודי התואר הראשון, לבעלי תואר דו-חוגי יעשה ממוצע בין הציון הסופי של שני החוגים).
 • עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר ראשון (על פני מועמדים שנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון).
 • המועמדים למסלול הכולל תזה ידרשו לראיון קבלה שיבחן את יכולתם המחקרית.
 • סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות – חייבים להגיש את אישור סיום הלימודים למדור לתואר שני עד סוף חודש דצמבר של שנת הלימודים הראשונה.

 

לימודי השלמה

מילוי דרישות הקדם (לימודי ההשלמה) בהתאם לרקע אקדמי ולפי הצורך, בהיקף של עד 14 נ"ז  (7 ש"ש) מקורסי מבוא רלוונטיים למדעי החברה ולמדעי החיים.

 

תנאים נוספים להגשת מועמדות למסלול עם עבודת גמר מחקרית (תזה)

המועמדים למסלול הכולל עבודת תזה מחויבים בציון 85 ומעלה בקורס שנתי 4 נ"ז (2 ש"ש) של סטטיסטיקה ועיבוד נתונים ובקורס שנתי בשיטות מחקר. בנוסף, הם  נדרשים לעבור בהצלחה ראיון קבלה, שיבחן את יכולתם המחקרית, כפי שזו מתבטאת ביכולת החשיבה המחקרית שלהם וביכולת הכתיבה. כמו כן מחויבים המועמדים למסלול הכולל עבודת תזה בציון 85 ומעלה בקורס אנגלית, או בפטור מאנגלית בתואר ראשון.

 

הערות:

 1. אם נדרשת השלמת קורסים לצורך הגשת מועמדות, ניתן להשלימם בכל מוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, ובתנאי שהקורסים נלמדו בהיקף השעות הנדרש ובהתאם לקריטריונים המצוינים.
 2. עמידה בדרישות אלה אינה מהווה אישור לקבלת פטור מקורסים הנלמדים בתכנית. קבלת פטור תתבצע בעקבות בחינה של הקורסים שנלמדו אל מול קריטריונים שיקבעו על ידי החוג המשולב למדעי החברה והפקולטה למדעי החיים. ההחלטה תתקבל לאחר בדיקת הסילבוסים של הקורסים שנלמדו ובדיקת גיליון הציונים.
 3. במקרים חריגים תישקל מועמדות של בעלי תואר ראשון בתחומים שצוינו שאינם עומדים בקריטריונים במלואם.
 4. מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה.

 

תהליך ההרשמה

 1. יש להירשם לתכנית ללימודי תואר שני בלימודי זקנה באתר האינטרנט של אוניברסיטת בר אילן ולעקוב אחר ההנחיות.
 2. יש לשלוח ישירות לחוג המשולב למדעי החברה טופס הרשמה למועמד, המלצה מממונה בעבודה והמלצה ממרצה של המועמד באקדמיה. הטפסים נמצאים באתר האינטרנט של החוג המשולב למדעי החברה.

 

משך הלימודים

משך הלימודים הוא שנתיים. בית הספר ללימודים מתקדמים מאשר במקרים מוצדקים ובהמלצת ראש התכנית והמנחה הארכה לשנת לימודים שלישית וזאת רק לסטודנטים במסלול תזה לצורך השלמת עבודת המחקר ולא לשמיעת קורסים. פרטים מלאים על התכנית מופיעים באתר האינטרנט של החוג המשולב למדעי החברה.

 

ידיעת שפות (אנגלית)

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שיקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני – ראה בפרק המבוא.

 

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות במייל chen.avraham@biu.ac.il