העברה בין דורית של טראומה ועמידות בקרב שלושה דורות במשפחות ניצולי שואה: מודל אינטגרטיבי

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: