פניה בעברית אל פרטים בתוך הקבוצה בגוף שני רבים: כרוניקה קוגניטיבית - חברתית של השתמעות שגויה

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: