הקשר בין סיבות סוביקטיביות של גיל ושל מוות לבין דיכאון בתקופת הזיקנה: תפקידם של משאבים אישיותיים

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

עבודה שוות ערך