מ"מרכז רוחני" לגוף פיננסי: חקר מקרה היסטורי של בנק המזרחי בין השנים 1925-1923

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

עבודת שוות ערך