הרצאה של נציג השגרירות האמריקאית במסגרת הקורס ביחב"ל לקבוצה של לומדי האנגלית