טקס "תקווה ישראלית באקדמיה "מיזם משותף לבית נשיא המדינה הות"ת ואוניברסיטת בר אילן