תחומי מחקר

שם תחומי מחקר
פרופ' אהוד בודנר

1) חקר הזקנה

2) פסיכולוגיה של המוזיקה

3) פסיכופתולוגיה

4) אובדנות

 

1. Gerontology & Life Span Psychology (Ageism, Attachment, Death and Age Perceptions).,

2. Psychology of music (social psychology of music, music and emotions)

3. Psychopathology (a cognitive perspective)

4. Suicide

ד"ר אפרים גרוסמן

1) השוואה בין מדדים סוביקטיבים ואובייקטיבים של השינה.

2) השפעת חימום גוף פאסיבי על איכות השינה.

3) רגשות ומיומנויות (בשיתוף עם דר' יעקב הופמן)

ד"ר יעקב הופמן

הנושאים המרכזיים שאני חוקר

 

א. עיבוד, זיכרון והאחדה של גירויי Context  

 

1) עיבוד קוגניטיבי וזיכרון לגירויי רקע

2) חקירה של שני סוגים של האחדה (unitization): נעילה קונטקסטואלית מול Chunking

3) האחדה של למידת מסלולי ניווט

 

ב.הקשר בין חשיפה לטראומה לבין הסימפטומים הפוסט-טראומטיים  

 

4) גורמים היכולים למתן את השפעת החשיפה לטראומה ובכך להוריד את רמת הסימפטומים הפוסט טראומטיים

5) תפיסות זמן סובייקטיביות (גיל סובייקטיבי ומרחק למוות) והקשר שיש להן עם סימפטומים פוסט טראומטיים

6) התרומה של משאבים מנטליים בהווה מול משאבים מנטליים הנדרשים למטלות עתידיות להיערכות מול איומים בהווה והעתיד 

8) השפעת גירויי CONTEXT המזכירים את הטראומה על הופעת סימפטומים של פוסט-טראומטיים

9) PTSD מורכב - - פרוייקט מחקרי על נשים יזידיות שהיו בשבי של ISIS

ד"ר חיים לביא

כיצד המגע בין יהודים וערבים בסיטואציות שונות משפיע על עמדות הצדדים (המחקר בשיתוף  עם דר' בנימין מולוב)

ד"ר בנימין מולוב

כיצד המגע בין יהודים וערבים בסיטואציות שונות משפיע על עמדות הצדדים (בשיתוף עם דר'י חיים לביא)

ד"ר אורלי ק' מירון
  1. Economic Sociology of migrants, minorities and ethnic groups.
  2. Gender, work and ethnicity.
  3. Entrepreneurship and Business History of Minorities, migrants and ethnic groups.
  4. Demography: Population analysis.
  5. Demographic and economic history of the Jews during the Middle Ages and Modern Era
ד"ר אלה קורן

הקשר בין החברה הכללית לאנשים עם מוגבליות

פרופ' בנימין שרדני

ויסות מערכת החיסון בעזרת תרכובות שמכילות  טלוריום

ד"ר דבורה שרדני

מעורבות של גורמי גידול שונים במחלות שונות

פרופ' עמית שרירא

1) העברה בין-דורית של טראומה: דור שני ושלישי לניצולי שואה

2) טראומה וזיקנה

3) תפיסות סובייקטיביות של הזדקנות