תחומי מחקר

שם תחומי מחקר
פרופ' אהוד בודנר

1) חקר הזקנה

2) פסיכולוגיה של המוזיקה

3) פסיכופתולוגיה

4) אובדנות

 

1. Gerontology & Life Span Psychology (Ageism, Attachment, Death and Age Perceptions).,

2. Psychology of music (social psychology of music, music and emotions)

3. Psychopathology (a cognitive perspective)

4. Suicide

ד"ר אפרים גרוסמן

1) השוואה בין מדדים סוביקטיבים ואובייקטיבים של השינה.

2) השפעת חימום גוף פאסיבי על איכות השינה.

3) רגשות ומיומנויות (בשיתוף עם דר' יעקב הופמן)

ד"ר יעקב הופמן

רגשות ומיומנויות (בשיתוף עם דר' אפרים גרוסמן).

ד"ר חיים לביא

כיצד המגע בין יהודים וערבים בסיטואציות שונות משפיע על עמדות הצדדים (המחקר בשיתוף  עם דר' בנימין מולוב)

ד"ר בנימין מולוב

כיצד המגע בין יהודים וערבים בסיטואציות שונות משפיע על עמדות הצדדים (בשיתוף עם דר'י חיים לביא)

ד"ר אלה קורן

הקשר בין החברה הכללית לאנשים עם מוגבליות

פרופ' בנימין שרדני

ויסות מערכת החיסון בעזרת תרכובות שמכילות  טלוריום

ד"ר דבורה שרדני

מעורבות של גורמי גידול שונים במחלות שונות

ד"ר עמית שרירא

נושא על:

זיקנה, טראומה ורווחה נפשית

רשימת נושאי מחקר ספציפיים:

1) תפיסות סובייקטיביות (גיל סובייקטיבי, מרחק סובייקטיבי מהמוות) ואדפטציה בקרב מבוגרים וזקנים

2) טראומה מצטברת והשפעותיה על תפיסות לגבי הזדקנות והתמודדות בזיקנה

3) התמודדות ניצולי השואה עם אתגרי הזיקנה

4) העברה בין-דורית של טראומה: כיצד הדור השני והשלישי לניצולי שואה מתמודדים עם אירועי חיים קשים ואיומים?

5) מורכבות קוגניטיבית ורגשית ואדפטציה בקרב מבוגרים וזקנים

6) משמעות בחיים ורווחה סובייקטיבית כווסתים של התמודדות מול לחץ