ד"ר שירית כתב הרץ

ד"ר
ד"ר שירית כתב הרץ
דוא"ל: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

לקורות החיים של דר' שירית כתב הרץ לחץ כאן

פירסומים

Publication

"A Model of Parental Demand for Child Labor with high Fertility Norms", Review

of Economics of the Household 1, 219-233, 2003.

The Implications of Social Norms on Immigration Policy- Migration and Culture

(Frontiers of Economics and Globalization), Vol. X (2010).

Under Supervision

Can child labor policies backfire? Under revision

Does Social Conformity Explain the Persistence of Child Labor?

Referring for Journals

Journal of Population Economics (02/2005)

קורסים

Courses taught

Title Institute

Principles of Economics Tel Aviv- Yaffo Academic College, Bar-Ilan

University

Price Theory Tel Aviv- Yaffo Academic College, Bar- Ilan

University, Tel Aviv University, The Open

University.

Public Economics Tel Aviv- Yaffo Academic College, Bar- Ilan

University.