הנדסאים השלמה ל B.A במסלול כלל בחוג המשולב למדעי החברה