לימודי שדה/ התנדבות לקראת השנה שבפתח

לרגל שנת הלימודים הקרובה, נשמח לעשות שיתוף פעולה ושהסטודנטים הלומדים במוסדכם, יגיעו להתנסות מעשית/ התנדבות בעמותת "אנוש"- העמותה הישראלית לבריאות הנפש, בסניף כפר סבא. 

בעמותה, הסטודנטים יכולים ללמוד ולהתנסות עם מגוון של פגיעות נפשיות, לסייע לאנשים אלו להשתקם ולחזור לתפקוד בקהילה, כאשר הדגש אצלנו הוא על שיקום חברתי ופיתוח מיומנויות של חיים נורמטיביים בקרב הקהילה שבחוץ. 

הסטודנטים יזכו לליווי הן מבחינת מדריכת השיקום וכן הרכזת של המרכז החברתי- בעלות ניסיון בתחום בריאות הנפש.

מצורף קישור עם הסבר על העמותה- http://www.enosh.org.il/he/