מלגות לסטודנטים לתואר ראשון

מלגות לסטודנטים לתואר ראשון

לשנה"ל   תשע"ח

בדקו זכאותכם באתר מדור מלגות.

יש להוריד את טופס הבקשה בכתובת

http://www1.biu.ac.il/scholarships/BA

ולשלוח ל- Milgot.office@biu.ac.il

מועד אחרון להגשה: ז' באב תשע"ז, 30/07/17