פרופ' נירה חטיבה מרצה בסמינר המחלקתי בחוג המשולב למדעי החברה בנושא: "מצויינות בהוראה מהי וכיצד להשיגה".

פרופ' נירה חטיבה מרצה בסמינר המחלקתי בחוג המשולב למדעי החברה בנושא: "מצויינות בהוראה מהי וכיצד להשיגה".

ההרצאה התקיימה בתאריך 21.12.2016.